Jókai Mór - Gróf Benyovszky Móric Életrajza
Jókai Mór - Gróf Benyovszky Móric Életrajza
978-615-5269-01-1

Jókai Mór művének megírását a XVIII. században élt magyar kalandor, Benyovszky Móric Angliában kiadott önéletrajzának lefordítása ihlette. Jókai főhősének kalandokban gazdag életútjának egy szakaszát mutatja be, amely egy lebilincselő romantikus történet Madagaszkár magyar királyáról.

2 500 Forint
+ postaköltség
Molnár Imre - Esterházy János élete és mártírhalála
Molnár Imre - Esterházy János élete és mártírhalála
978-963-9722-69-9

Esterházy János becsületes, keresztény magyar ember volt. Ezért utálták a nácik (németek, szlovákok), ezért gyűlölték a kommunisták („szovjetek”, magyarok, szlovákok).

Molnár Imre - Esterházy János élete és mártírhalálaEgyetlen tettét szokás (illik) manapság emlegetni: 1939-1944 között a szlovák nacionalista bábállam parlamentjének egyetlen magyar tagjaként nem szavazta meg az ú.n. zsidótörvényt. Idő múltával e bátor és nemes tettének emlékével koronázták őt mártírrá (némely) kommunisták. Taktikus sunyisággal megfeledkeztek arról, hogy gróf Esterházy János gyűlölte a kommunistákat is, mert tudta – mint József Attila: „Talán dünnyögj egy új mesét, fasiszta kommunizmusét.” – , a náci veszedelem elmúltával annak édestestvére, a kommunista métely lesz az emberiséget fenyegető új ordas eszme. Nem tévedett.

2 500 Forint
+ postaköltség
Fraknói Vilmos - Pázmány Péter
Fraknói Vilmos - Pázmány Péter
978-615-5269-XX-X

Az Argumentátor
Vannak olyan óriási a magyar szellemtörténetnek, akiknek nevét nagy tisztelettel ejtjük ki, felemlítjük híres munkáikat – de valójában sem életükről, sem valódi küldetésükről nem sokat tudunk. „Küldetés”. Nem csupán írói lét, nem a tehetség ösztönös megnyilvánulása – tudatosan, ész-alapon felépített, valódi elhivatott pálya Pázmány Péteré. Megáldva küldetéstudattal – és ami még fontosabb, a képességgel, hogy ezt a küldetést beteljesítse.

Külső adottságai rendelkezésére álltak, ezt egy kortárs sem vitatta. A természet bőven elhalmozta szónoki képességgel. Amikor a szószékre lépett, hallgatóit már külső megjelenésével is megragadta.Középtermetű, szikár test, emelt, büszke fejtartás. Magas homlokán a mély elmélkedést eláruló félelmetes barázdák, hatalmas szemöldöktől árnyalt fényes szeme az emberek rejtett gondolatait látszott kutatni, az erősen kiemelkedő orr és erős bajusz alatt állandó feszülésben levő, szorított száj az akaraterő folyamatos megfeszítéséről árulkodtak. Dús haj és spanyol divat szerint nyírt szakáll előnyösen keretezi az arcot. Mindez a hideg számítás és a hajthatatlanság összbenyomását mutatja.

2 500 Forint
+ postaköltség
Baktay Ervin - Körösi Csoma Sándor
Baktay Ervin - Körösi Csoma Sándor
9789639872295

Eltökélt utazók - Körösi Csoma Sándor nyomában
„Elhatároztam, hogy elhagyom hazámat, s Keletre jövök, s ahogy csak lehet, biztosítván mindennapi kenyeremet, egész életemet oly tudományoknak szentelem, melyek a jövőben hasznára lehetnek az európai tudós világnak általában, és különös világot vethetnek bizonyos, még homályban lévő adatokra nemzetem történetében.” - Lehetséges, hogy ezeket a szavakat mormolta Körösi Csoma Sándor 1840 tavaszán kalkuttai tudományos intézetének egyik fala előtt, ahol modellt kellett ülnie. Schöfft Ágoston, magyar festőművész ugyanis ott kereste fel őt, és megalkotta róla az egyetlen hiteles képet. Schöfft Ágoston európai egyetemeken tanult festészetet. Akkor még divat volt az ilyesmi, az összes orientalista, zeneszerző, író, orvos kötelességének érezte, hogy minél több egyetemet végigjárjon, minél több tudást szívjon magába, és ez által sok nyelvet meg is tanult. Körösi Csoma Sándor 17 nyelvet beszélt, Schöfft Ágoston „csak” tizenkettőt.

2 500 Forint
+ postaköltség
Szentgyörgyi Albert - Az őrült majom
Szentgyörgyi Albert - Az őrült majom
9789639872301

Az aszkorbinsav-lelkű magyar
1928-ban Magyary Zoltán, a magyar kormány képviselője, Klebelsberg Kuno miniszter megbízottja bekopogott egy angliai kis ház ajtaján. Szent-Györgyi Albertet kereste. A tudós még nem volt otthon, ugyanis frissen vásárolt motorkerékpárján éppen túrázott, olyankor a kisváros lakói rendre otthon maradtak, így voltak biztonságban. Otthon meglepődött a távoli-hazai vendégen, különösen, amikor az közölte vele, a miniszter úr szeretné, ha hazatérne Magyarországra. Minden komoly tudósra szükség van az ország újjáépítéséhez.

2 500 Forint
+ postaköltség
Cziffra György - Ágyúk és virágok
Cziffra György - Ágyúk és virágok
978-615-5269-63-9

A zongorista, aki ellopott egy mozdonyt…
Nem, nem e sorozat újabb Rejtő-kötetét veszi kézbe az Olvasó, csakhogy az Ágyúk és virágok éppen nem szokásos önéletrajz, inkább kalandregény, ezért is ajánlom a szívem közepéből. Mert tele a padlás mégoly nagy művészek öntömjénező írásaival: ugyanakkor kit érdekel, melyik ezer városban, hány száz karmesterrel, milyen hosszú auto­gramsort gyűjtve telt a pálya, melynek elemeihez holmi újságíró négerez kohéziós emlékeket? Engem biztos nem.

2 500 Forint
+ postaköltség
Lázár Balázs - Soós Péter - Szabó Péter - Szántó Nóra - Huszárkönyv
Lázár Balázs - Soós Péter - Szabó Péter - Szántó Nóra - Huszárkönyv
978-615-5269-70-7

Tisztelt Olvasó!
"Emberségből példát, vitézségről formát
mindeneknek ők adnak”
Balassi Bálint

A legenda – eredeti értelme szerint olyan történet, amit el kell olvasni, hogy követhessük a benne foglalt példát – akkor jó, ha igaz. E kötet lapjain egy ilyen legenda, a huszár jelenik meg: a magyar történelem és az egyetemes hadtörténet meghatározó szereplője. A világszerte elismert és rendkívül sikeres katona, aki olykor csaták és háborúk sorsára gyakorolt döntő befolyást, s a legnehezebb helyzetekben is megállta a helyét.

A modern technika az elmúlt században leparancsolta a lovasságot a világ csatatereiről, de a hagyományos huszárszellem értékeit – a bátorságot, a mindennél erősebb bajtársi köteléket, a kreatív, önálló, egyéni gondolkodást és a végsőkig tartó
kötelességteljesítést – semmi sem teheti zárójelbe. Boldogabb országokban, ahol a katonai hagyomány folytonossága töretlen, ma is vannak olyan alakulatok, amelyek például ejtőernyősként, felderítőként büszkén őrzik a legtöbbször magyar származású alapítóik és elődeik által megélt értékeket, mert tudják, ezáltal jobb katonákká válnak.

A Magyar Honvédség megújításának idejét éljük. Miközben jelentős erőfeszítéseket teszünk a szervezet korszerűsítésére, a felszerelés és a fegyverzet modernebbre cserélésére, tudásunk naprakésszé tételére, rendkívül fontos, hogy honvédeink megismerjék, s a szükséges mértékben mindennapi munkájuk részévé tegyék mindazt, ami huszáraink szolgálatából örök érvényű.

Ez a kötet, amelyet nagy tisztelettel ajánlok az ön figyelmébe, kedves Olvasó, mindenkihez szól, aki hisz abban, hogy a nemzet közösségében mi, magyarok mindannyian összetartozunk, s hogy ez olyan érték, amelynek védelmében – huszár őseinkhez hasonlóan – érdemes küzdeni.

Tisztelettel köszönti:
Hende Csaba
Magyarország honvédelmi minisztere

2 500 Forint
+ postaköltség